Ditt boende i Brf Kristinebergshöjden

Äger du en bostadsrätt i Brf Kristinebergshöjden är du medlem i en bostadsrättsförening med 96 lägenheter. Dock äger du inte din lägenhet i egentlig mening.

Du är medlem i en förening och har enligt bostadsrättslagen obegränsad nyttjanderätt till din bostad så länge du fullgör dina skyldigheter gentemot föreningen (dvs betalar avgifter och följer gällande regler). Gör du det har du som medlem ett starkt besittningsskydd.

Regelverket kring detta styrs av föreningens stadgar, regler och bostadsrättslagen. Och du kan påverka ditt boende genom att vara aktiv på årsstämman, låta dig väljas till ett förtroendeuppdrag eller framföra dina synpunkter till styrelsen. 

För bli medlem i föreningen måste du vara medlem i HSB Stockholm. Det blir du genom att betala en andel på 500 kronor. Andelen är din garanti ockå för rösträtt och inflytande i HSB Stockholm.

Om du vill veta mer, eller bli medlem,så kontakta Medlemsservice, HSB Stockholm: 

Via http://www.hsb.se/stockholm/medlem/ 
E-post: servicecenter.stockholm@hsb.se
Telefon: 010-442 11 00