Vanliga frågor från mäklare

Föreningens namn: HSB:s brf Kristinebergshöjden i Stockholm.

Organisationsnummer: 7164178183

Fastighetens namn: Örnar 3, en huskropp.

Byggår: 1933

Totalrenovering inkl stambyten: 1997. Februari 2015 genomfördes en stamspolning i hela huset. Efter godkänt bygglov genomfördes under hösten 2009 balkongbygge, till de lägenheter där medlemmarna så önskade. I samband med detta renoverades även husets fasad.

Antal trappuppgångar: Två uppgångar; Ola Hanssonsgatan 4 och 6 (källarplan, nedre botten samt fem våningsplan och vind) samt ingång till källare från Love Almqvists väg 6.

Antal lägenheter: 96 stycken.
- 2 st 1 rum och kokvrå, 20 kvm
- 48 st 1,5 rum och kök, 35,5 – 37 kvm
- 22 st 1 rum och kök, 34 kvm
- 24 st 2 rum och kök, 50 kvm

Total lägenhetsyta: 3734 kvm.

Uthyrnings/affärslokaler: 2 stycken

Total lokalyta: 72 kvm

Tomtyta: 1799 kvm.

Garageplatser: Inga

P-platser: Inga

Gemensamhetslokaler: Inga

Tvättstugor: Två bokningsbara med två tvättmaskiner vardera, en torktumlare, ett torkskåp och en mangel i en av dem. Även en mindre ickebokningsbar ”spontan”-tvättstuga: med tvättmaskin och torktumlare.

Förrådsutrymmen: Varje lägenhet förfogar över ett vindsförråd

Övriga lokaler: Grovsoprum, två cykel/barnvagnsrum

Hiss: Ja. 3 personer. Finns i bägger portar. Renoverades 2017.

Säkerhetsdörrar: Ja

Sopsug: Ja, föreningen är ansluten till sopsugssamfällighet, sopnedkast på varje våningsplan.

Uppvärmning: Fjärrvärmeanslutning och vattenradiatorer

Ventilation: Frånluftsfläkt

Kabel-TV: Ja, via Comhem. Analogt basutbud ingår i månadsavgift (2015: 16 kanaler - 1-12).

Bredband: Man tecknar önskat bredbandsavtal själv.

Portkod: Ja, dygnet runt.

Porttelefon: Nej

Ekonomisk förvaltning: HSB Stockholm

Teknisk förvaltning: HSB Stockholm

Planerade avgiftshöjningar: Inga planerade.

Överlåtelseavgift: betalas av köparen.

Godkännes juridisk person som medlem?: Nej.

Delat ägande: Accepteras med minsta fördelning om 90/10.

Balkonger: Gemensamma vädringsbalkonger finns.
Ett balkongbygge genomfördes hösten 2009 i samband med fasadrenovering. För den medlem som i efterhand önskar bygga balkong gäller följande: medlem får själv ansöka om bygglov hos Stadsbyggnadskontoret samt stå för alla kostnader för byggande av balkong, inklusive omräknande av andelstal för hela föreningen samt avgiftshöjning för sin lägenhet (baserad på justering efter omräknande av andelstal).
Balkonger på nedre botten kommer inte att ges byggglov.
Föreningen godkänner enbart balkongbygge via Balcona och att man följer de regler som vi inom föreningen enats om vad gäller balkongens placering, vindskydd, markiser, rätt sorts blomlådor etc. så att vi får en enhetlig fasad och uppfyller gällande säkerhetskrav. 
Om man önskar ha balkongskydd så är originala balkongskydd inköpta via Balcona. Om det inte går att hitta exakta original ska färg och material på balkongskydd vara så lik de andra i fastigheten som möjligt. 

OVK - obligatorisk ventilationskontroll genomfördes i oktober 2017. Fastigheten har en godkänd OVK.

Stamspolning genomfördes i november 2011, februari 2015 samt februari 2020.

Muren: Muren mellan vår fastighet och grannens fastighet har bytts ut 2021. 

Dränering: I samband med murenprojektet genomfördes ett dräneringsarbete runt huset 2021.

Projekt 2021/2022:

Ventilation/värme: Översyn av ventilationen i huset, åtgärder vidtagna 2020-2022.