Vanliga frågor från mäklare

Föreningens namn: HSB:s brf Kristinebergshöjden i Stockholm.

Organisationsnummer: 7164178183

Fastighetens namn: Örnar 3, en huskropp. Marken ägs av föreningen

Byggår: 1933

Totalrenovering inkl stambyten: 

  • Stambyte: 1997
  • Stamspolning av OH4 och OH6: 2011, 2015 och 2020
  • Balkonger och fasad: 2009
  • Balkonger byggdes för de lägenheter som ansökte och fick godkänt bygglov. I samband med detta renoverades även husets fasad
  • Ventilation: Justering av befintlig ventilation och installation av ytterligare ventilation i de lägenheter som identifierades behöva ytterligare ventilation. Fläktar på taket byttes även ut
  • Dränering: 2021. I samband med ombyggnation av muren mot gatan genomfördes ett dräneringsarbete runt hus

Antal trappuppgångar: Två uppgångar; Ola Hanssonsgatan 4 och 6 (källarplan, nedre botten samt fem våningsplan och vind) samt ingång till källare från Love Almqvists väg 6.

Antal lägenheter: 96 stycken.
- 2 st 1 rum och kokvrå, 20 kvm
- 48 st 1,5 rum och kök, 35,5 – 37 kvm
- 22 st 1 rum och kök, 34 kvm
- 24 st 2 rum och kök, 50 kvm

Total lägenhetsyta: 3734 kvm.

Uthyrnings/affärslokaler: 1 stycken

Total lokalyta: 72 kvm

Tomtyta: 1799 kvm.

Garageplatser: Inga

P-platser: Inga

Gemensamhetslokaler: 1 föreningslokal

Tvättstugor: Två bokningsbara med två tvättmaskiner vardera, en torktumlare, ett torkskåp och en mangel i en av dem. Även en mindre ickebokningsbar ”spontan”-tvättstuga: med tvättmaskin och torktumlare.

Förrådsutrymmen: Varje lägenhet förfogar över ett vindsförråd

Övriga lokaler: Grovsoprum, två cykel/barnvagnsrum

Hiss: Ja. 3 personer. Finns i bägge portar. Renoverades 2017.

Säkerhetsdörrar: Ja

Sopsug: Ja, föreningen är ansluten till sopsugssamfällighet, sopnedkast på varje våningsplan.

Uppvärmning: Fjärrvärmeanslutning och vattenradiatorer

Ventilation: Frånluftsfläkt

Kabel-TV: Ja, via Tele2. Analogt basutbud ingår i månadsavgift

Bredband: Man tecknar önskat bredbandsavtal själv. Vi har Telenor som leverantör av fast fiberoptisk uppkoppling i OH4 och OH6. 

Portkod: Ja, dygnet runt.

Porttelefon: Nej

Ekonomisk förvaltning: HSB Stockholm

Teknisk förvaltning: HSB Stockholm

Införda avgiftshöjningar:  Den 1 januari 2024 höjdes avgiften med 10%. Även den 1 februari 2023 höjdes avgiften, då med 20%. 

Information om föreningens lån: Föreningen har två lån. Ett lån om 9 000 000 kr som är bundet t.o.m 2026-02-25 till en ränta om 3,84%. Det andra lånet om 9 659 480kr ligger med rörlig ränta som omsätts var 90:e dag. Just nu är räntan på 4,92%. På det rörliga lånet amorterar föreningen 93 000kr/år. 

Överlåtelseavgift: betalas av köparen.

Godkännes juridisk person som medlem?: Nej.

Delat ägande: Accepteras med minsta fördelning om 90/10.

Balkonger: Gemensamma vädringsbalkonger finns.
Ett balkongbygge genomfördes hösten 2009 i samband med fasadrenovering. För den medlem som i efterhand önskar bygga balkong gäller följande: medlem får själv ansöka om bygglov hos Stadsbyggnadskontoret samt stå för alla kostnader för byggande av balkong, inklusive omräknande av andelstal för hela föreningen samt avgiftshöjning för sin lägenhet (baserad på justering efter omräknande av andelstal).
Balkonger på nedre botten kommer inte att ges byggglov.
Föreningen godkänner enbart balkongbygge via Balcona och att man följer de regler som vi inom föreningen enats om vad gäller balkongens placering, vindskydd, markiser, rätt sorts blomlådor etc. så att vi får en enhetlig fasad och uppfyller gällande säkerhetskrav. 
Om man önskar ha balkongskydd så är originala balkongskydd inköpta via Balcona. Om det inte går att hitta exakta original ska färg och material på balkongskydd vara så lik de andra i fastigheten som möjligt. 

Fönster – alla lägenheter har treglasfönster

OVK - obligatorisk ventilationskontroll genomfördes i oktober 2017. Nästa OVK är planerad för 2023. Fastigheten har en godkänd OVK.

Stamspolning genomfördes i november 2011, februari 2015 samt februari 2020.

Muren: Muren mellan vår fastighet och grannens fastighet har bytts ut 2021. 

Dränering: I samband med murenprojektet genomfördes ett dräneringsarbete runt huset 2021.

Ventilation: Översyn av ventilationen i huset, åtgärder vidtagna 2020-2022. 

Kommande projekt: 2023/24: Justering och uppdatering av värmesystemen. I detta ingår justeringar av radiatorer och injustering av värmepumpar. Styrelsen planerar även för ett byte av undercentralen då den är från 1997 och behöver uppdateras till en mer effektiv och hållbar undercentral.