Lagning av brunn vid port 66

08 mars 2022 En brunn som bör åtgärdas vid port 66

Hej, 
Styrelsen har beställt lagning av en brunn vid port 66.

Vänligen 
Styrelsen