Kapitalinsats

Föreningen förväntas efter stambytet ha lån på över 60Mkr. Dessa lån betalar medlemmarna ränta på indirekt via månadsavgiften utan möjlighet till avdrag för kapitalförlust. I teorin kan man spara upp till 30% av räntedelen av månadsavgiften genom att flytta lånen från föreningen till medlemmarna. Efter en medlems motion på ordinarie föreningsstämma 2011 har styrelsen tillsammans med en arbetsgrupp utrett möjligheterna och sammanställt en rapport.

Slutsats
HSB Brf Morkullan består av många lägenheter där det är svårt att få med alla på stora beslut. Vi har en stor omsättning på våra lägenheter och de som bor här är ofta studenter med svag ekonomi. Spekulanterna på lägenheter är ofta förstagångsköpare som inte klarar av att rationellt värdera en låg avgift i relation till priset. Fördelarna med kapitaltillskott blir som tydligast för små föreningar med låg omsättning. Därför är det mycket tveksamt om ett sådant projekt är lämpligt för vår förening. En fortsatt stor amortering fyller samma funktion som ett kapitaltillskott och kan nu argumenteras för med stöd av denna rapport men utan nackdelarna.

Status

Utrett. Ej lönsamt.