ÅTERVINNING AV MATAVFALL OCH SOPOR

25 januari 2023 Den första januari 2023 blev det obligatoriskt för hushåll, kontor och övriga, att samla in matavfall separat.

Vi har i vår förening sedan länge erbjudit återvinning av glas, papper, plast , el av mindre modell, batterier samt matavfall, det känns bra att vi kommit så långt.

Vi använder i stor uträckning möjligheterna som finns för att återvinna - UTOM när det gäller matavfall. Här kan och bör vi bli mycket bättre. Bruna papperspåsar finns för ändamålet att hämta i soprum TBK 25 och tunnor för att slänga dessa påsar.

 

Så, gör ett försök att bättra er, när man väl vant sig, är det lätt som en plätt att sortera. Man halverar genast sin vanliga soppåse med hälften.


Till nyhetslistan