AVGIFTSHÖJNING

26 september 2022

Styrelsen har beslutat att höja årsavgiften med 5% från och med 1:e januari 2023 på grund av ökade kostnader. De ökade kostnaderna i 2023 består främst av högre räntekostnader än tidigare förväntat.


Till nyhetslistan
LEVANDE LJUS
05 december 2022