Höststädning

15 september 2023

Det är nu dags att förbereda oss för hösten. Det inkluderar bland annat att städa undan utemöbler, grillar och att göra fint i de gemensamma utrymmena. Vår städdag kommer att äga rum den 22:a oktober klockan 10.00. Vi samlas på innergården vid Torbjörn Klockares gata 23. För att underlätta städningen beställs en container där du kan kasta egna saker som inte är miljöfarliga. Mer infomration kommer att sättas upp på anslagstavaln i varje port.