Historik

Odlingar, tegelbruk och försörjningsinrättning - Nunnan och området har en blandad bakgrund.

Under 1500-talet låg ett tegelbruk på platsen där Nunnan i dag står. På 1700-talet fanns här tobaksodlingar, trädgårdar och repslageri.
Namnet kommer i från handelsmannasläktet Grubb, senare adlade till af Grubbens, som ägde marken från mitten av 1700-talet till en bit inpå 1800-talet.
På 1850-talet byggdes en inrättning för fattiga, orkeslösa och arbetslösa. Anläggningen var ett av två i Stockholm och hette Allmänna försörjningsinrättningen men kallades i folkmun Grubbens. I slutet av 1800-talet ändrades verksamhetsinriktningen till sjukvård och 1926 döptes anläggningen till S:t Eriks sjukhus.