S:t Eriksområdet

År 1985 bestämde Stockholm stad att bygga bostäder på området som i dag kallas för S:t Eriksområdet. Samtliga byggnader stod klara 1999.

Ett av de första stegen som togs mot byggandet av det nya bostadsområdet var att 1994 flytta kapellet från sin gamla plats i sjukhusområdet till den nuvarande. Det lyftes upp och transporterades på en specialbyggd vagn.1994 påbörjades arbetet som byggde på idén att husen skulle underordna sig stadsrummet och inte tvärtom. Byggnaderna är byggda i samma stil som omkringliggande hus och knyter an till engelskt 1920-tal. Grubbensparken i mitten är en så kallad engelsk park.
I dag finns det 750 bostäder i området, främst bostadsrätter. Men det finns även förutom sjukhuset och kapellet en restaurang, tatuerare och ett gruppboende. Fastigheterna är ritade av sex olika arkitektkontor och byggdes av åtta olika byggherrar samt samordnades under Stockholms stadsbyggnadskontor.

Tongivande i skapandet av området var stadsarkitekten Aleksander Wolodarski.

Den 2 februari 2017 börjar arbetet med att skapa en ny detaljplan för området där S:t Eriks sjukhus ligger, På platsen ska byggas bostäder, med start tidigast 2020, då sjukhuset flyttar. Nunnans styrelse bevakar ärendet.