Extrastämma och grannkväll Brf Sandvik 9 okt

11 september 2023 Måndagen den 9 oktober kl 17.30 i lokal Badviken har styrelsen kallat till extrastämma angående de nya stadgarna som beslutades I en första sittning vid ordinarie föreningsstämma i maj. Vi passar på att ha grannkväll direkt efter stämman.

Denna extra föreningsstämma ska behandla de nya stadgarna och endast denna fråga. Då ändringarna i lagstiftningen som föranlett de nya stadgarna gäller trots att de idag inte återspeglas i de befintliga stadgarna är det bra att beslut fattas snarast. En förändring av stadgar behöver beslutas vid två stämmor.

Vi passar på att kombinera stämman med grannkväll boende i Brf Sandvik. Det betyder att grannkvällen tar vid direkt när stämman är klar. Förutom tillfälle till trivsamt umgänge med grannar med enkel förtäring, är det också ett tillfälle till information och dialog med styrelsen, såväl kring ekonomi som annat. Vi hoppas att många i föreningen har tillfälle att delta.

Du kan också hitta kallelsen som digitala filer längst ner på denna sida.

Läs gärna mer kring stämman på länkarna nedan: