På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Boendeinformation

Ordningsregler

1. Att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom

Bostadsrättsföreningens ekonomi är baserad på principen om självkostnad. Detta innebär att vi alla har möjlighet att påverka våra boendekostnader genom att väl vårda vår gemensamma egendom och motverka all form av skadegörelse.

2. Att om fel eller skador upptäcks, omgående underrätta Felanmälan

Upptäcker du en skada, i din egen lägenhet eller i t.ex. något gemensamhetsutrymme som kräver åtgärd, ska du kontakta Felanmälan. Droppande kranar, rinnande toaletter och radiatorventiler bör snarast anmälas.

3. Att inte använda lägenheten eller annat utrymme, som tillhör föreningen, för annat än avsett ändamål

Lägenhet eller annat utrymme får inte användas för annat än sitt avsedda ändamål. Man kan alltså inte utan vidare bruka en bostadslägenhet som kontor eller arbetslokal. Tänk också på att du måste ha styrelsens tillstånd om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand. Särskilda regler gäller för andrahandsupplåtelse.

4. Att inte ställa upp porten nattetid

Tjuvar kan inte låsas ute men deras möjligheter kan begränsas genom att man håller ordentligt låst. Det händer ibland att någon manipulerar med dörrar och lås för att gäster som väntas under sena timmar skall kunna komma in. Medverka till att stävja sådant ofog och anmäl alltid till Felanmälan om du upptäcker en trasig dörr eller lås.

5. Att aldrig lämna dörr olåst till källare, garage eller annat gemensamt utrymme

Även källare, garage osv. är föremål för ohederliga människors uppmärksamhet. Se till att dörrar och garageportar går i lås efter dig när du haft ärende till gemensamma utrymmen.

6. Att respektera förekommande trafikskyltar och övriga trafik- och parkeringsföreskrifter

Parkera enbart på ytor som är upplåtna för parkering. Blockera inte stickgator och vändplatser. Tänk på att ambulans och brandkår kan behöva komma fram för att hjälpa någon människa, kanske t.o.m. dig själv. Respektera gästparkeringar och förhyrda parkeringsplatser. Hyr själv en plats om du har behov. ”Skrotbilar”, dvs. bilar i icke körbart skick, ej skattade eller försäkrade, ska forslas bort av ägaren. OBS! Parkering på innergårdar är strängt förbjudet, bilar är dock tillåtna under temporära förhållanden som vid exempelvis lossning och lastning.

7. Att iaktta sparsamhet med såväl varmt som kallt vatten

Vatten är numera en dyr vara som det dessutom börjar bli ont om. Varmvatten är t.o.m. mycket dyrt med hänvisning till nu gällande priser. Spar du på vatten spar du till dig själv och gemensamt spar vi på miljön och plånboken!

8. Att iaktta sparsamhet med elektricitet och värme samt att alltid släcka ljuset efter sig i allmänna utrymmen

Även sparsamhet med elektricitet och värme är nödvändigt. Lampor som brinner i onödan i källargångar och liknande utrymmen är ett onödigt slöseri. Släck därför ljuset när du lämnar sådana lokaler. Även värmen är dyr och sparsamhet är därför nödvändig. Vädra inte ut överskottsvärme utan reglera värmetillförseln genom reglagen på elementen.

9. Att endast på anvisad plats och tid rengöra och piska mattor, sängkläder m.m.

Piskning och rengöring av mattor och sängkläder m.m. kan uppfattas som störande. Plats för placering av piskställningar har därför valts på sådant sätt att minsta störning skall uppstå. Använd därför alltid piskställningen vid rengöring av mattor och liknade och undvik sena kvällstimmar och sön- och helgdagar.

10. Att inte piska eller skaka mattor, sängkläder och dylikt genom fönster eller från balkong och att inte mata fåglar

Balkongen utgör ett stort trivselvärde i bostaden. Använd den därför på rätt sätt och absolut inte som rengöringsplats för mattor, sängkläder m.m.. Vädring på balkongen är tillåten men skall då ske så lågt och så långt in som möjligt. Samma regler gäller för torkning av tvätt. Det är alltså absolut förbjudet att hänga ut mattor och liknande över balkongräcket.

Blommor på balkongen är trivsamt och vackert, men tänk på att blomsterlådan skall hängas på räckets insida. Därmed elimineras riskerna om lådan skulle falla ned. Vid vattning, tänk på grannen inunder.

Det är heller inte tillåtet att mata fåglar. Tänk på grannarna som får sina balkonger nedskräpade av matrester och fågelspillning.

11. Att inte lägga ut dörrmattor i trapphusen

I våra fastigheter sköts trappstädningen av upphandlat städbolag. En förutsättning för städbolaget skall kunna utföra sitt arbete är att trapporna är fria från dörrmattor.

12. Att inte använda trapphus, korridorer, källargångar och andra jämförbara utrymmen för förvaring av cyklar, barnvagnar, skidor, kälkar, leksaker, möbler osv.

Trapphuset, din utrymningsväg vid brand, källargångar och andra jämförbara utrymmen får absolut inte användas för förvaring. Anledningarna är flera och bl.a. vad som anförts under punkt 14. Härtill kommer estetiska synpunkter och även den onödiga förslitningen i t.ex. trapphus som en belamring av cyklar osv. innebär. Låt inte din egen bekvämlighet bli ett obehag för grannar och anställda!

13. Att väl paketera, helst i vattenfast material, hushållssopor och annat avfall, som kastas i sophusen

Den avfallsmängd vi producerar i våra hushåll ökar för varje år och kostar stora pengar att bli av med. Paketera och packa därför soporna väl och helst i vattenfast material. Kasta aldrig opaketerade sopor i sophuset.

Vitvaror såsom spis, kylskåp, tvättmaskin osv. Skall forslas bort av den enskilde till lämplig återvinningsstation.

14. Att följa de föreskrifter som lämnats beträffande centralantenn och inte utan styrelsens tillstånd uppsätta utomhusantenn

Var försiktig när du fäster TV-antennkabeln på golvsockeln. Spikar man i kabeln störs mottagningen. Ansökan om uppsättning av utomhusantenn för TV, parabol, kommunikationsradio osv. skall alltid inlämnas till styrelsen.

15. Att inte förorsaka sanitär olägenhet genom husdjur, buller eller annan verksamhet samt även i övrigt iaktta vad som föreskrivs i för kommunen gällande ordnings- och hälsovårdsstadga och i bostadsrättslagen

Det förekommer ofta klagomål över att vissa störande inslag förekommer framför allt under sena kvällstimmar. Klagomålen kan t.ex. gälla spikning och borrning i väggar och tak, hög ljudnivå från ljudanläggningar, nattliga bad osv.

Undvik därför att bada och duscha mellan kl. 22.00 och 07.00. Vattentappningen förorsakar brus i rören, som kan vara irriterande för den som har lagt sig för att sova.

Spika och borra inte i väggar och tak efter kl. 19.00 på vardagar och inte på sön- och helgdagar.

Tänk på att hög ljudnivå från ljudanläggningar kan vara mycket störande för omgivningen. Dämpa därför ljudet framför allt under kvällstid. Väggmonterade högtalare samt subwoofer /hemmabiosystem alstrar mycket mer ljud än vanligt TV ljud.

Hundar och katter och övriga husdjur behöver tillsyn för att sanitär olägenhet inte skall uppstå i form av lukt eller skall. Det är absolut förbjudet att låta hundar och katter springa lösa i bostadsrättsföreningens område. Barnfamiljerna klagar ofta över att föroreningar sker i sandlådor och på lekplatser. Det är också absolut förbjudet att valla hundar inom föreningens område.

Vi är alla skyldiga att visa hänsyn mot varandra. Undvik därför att störa Din omgivning.

16. Att följa utfärdade föreskrifter för tvättstuga

Vid användande av tvättstugan skall instruktionerna för maskinernas skötsel noggrant efterföljas. Skulle maskinfel uppstå skall detta omgående anmälas till Felanmälan. Efter avslutad tvätt skall såväl maskinerna som golv i lokalen noggrant rengöras och avtorkas med fuktig skurduk. Saknas städutrustning, kontakta Felanmälan.

Det skall också understrykas att tvättning till personer utanför bostadsrättsföreningen självfallet inte är tillåtet.

17. Att medverka till att planteringar, gräsmattor och övriga utomhusytor inte utsätts för förstörelse och föroreningar och att skräp slängs i papperskorgen

Den yttre miljön är en värdefull del för trivseln i boendet. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt att hålla vår utemiljö så snygg som möjligt.

Nedtrampade rabatter och planteringar med avbrutna växter eller grenar är fult och på längre sikt även kostsamt. Det bör därför ligga i allas intresse att träd och buskar inte skadas genom yttre påverkan.

Det händer ofta att gamla och obrukbara cyklar belamrar cykelställen och därmed förfular utemiljön. Vänligen lämna den på återvinningen så andras cyklar får plats.

Tänk på att småbarn som är ute och leker gärna äter upp utkastade brödkanter som ligger på marken. Dessutom lockar gamla matrester råttor till fastigheten. Utöver vad som här anförts hänvisas till Hälsovårdsstadgan, som förbjuder fågelmatning på sådant sätt att olägenheter förorsakas grannarna.

18. Att i övrigt respektera av styrelsen lämnade föreskrifter

Vi har i de ovanstående 17 punkterna behandlat sådana frågor som är av allmänt intresse för trivseln i boendet. Givetvis kan det uppstå sådana situationer, som gör det nödvändigt för styrelsen att utfärda särskilda bestämmelser i olika frågor. Som bostadsrättsinnehavare och hyresgäst är du skyldig att följa styrelsens beslut. Du bör då ha som utgångspunkt att styrelsens ambition alltid är att skapa trivsamma och ekonomiskt sunda förhållanden för bostadsrättsföreningen.

Styrelsen eller förvaltaren kan inte ensamma skapa ett gott förhållande i föreningen. För att detta skall kunna uppnås krävs även din medverkan. Ytterst är allt en fråga om kostnader, föreningen består av oss alla som bor här, det är således du som slutligen bär dessa kostnader!

Alla kostnader som finns i en bostadsrättsförening betalas av föreningens egna medlemmar. Medverkar du till trivsel och ordning i bostadsrättsföreningen medverkar du även till lägre kostnader. Du spar till dig själv!