Postboxar

Info om hur du går till väga om du vill ändra namnet som står på din postbox och på din dörr.

Vänligen fyll i samtlig information korrekt och fullständigt. Märk väl att samtliga uppgifter är obligatoriska. Ärenden med felaktigt ifylld information kommer inte hanteras.

  • Ditt för- och efternamn (för ärendet, inte etiketter)
  • Din emailadress
  • Hus
  • Lägenhetsnummer
  • Text på etikett

Skriv namn på etiketten enligt följande modell: Förnamn med stor bokstav följt av punkt, mellanslag, sedan fullständigt efternamn. Vid fler boende, separera personerna med kommatecken.

Exempel: T. Brahe, N. Copernicus, G. Kuiper