Projekt

Detta arbetar vi med just nu.

I BRF Skarpöhöjden arbetar vi ständigt för att förbättra, underhålla och modernisera våra fastigheter och miljöer. Här finner du mer information om kommande eller pågående projekt i området.

  • Projekt med den gamla tvättstugan i röda området pågår. Det kommer att bli 2st uthyrningslägenheter som boende kan utnyttja för sina gäster men även för evakueringslägenhet vid tex vattenskador. 
  • Vi kommer ha en under april ha ett möte med Nacka hiss om våra framtida hissar. Våra hissar idag är en dyr utgift då det ej görs reservdelar till de längre. Så vi behöver lägga upp en plan för hur många hissar per år vi kan byta. Nacka hiss har bytt hissarna i våran grannförening så det blir spännande att se och höra hur det gått för dom. 
  • Fogbytet i alla hus är färdiga och slutbesiktningen är klar. 
  • Projekt med etapp 6 pågår, en arkitekt ska se över hur vi kan ändra vår parkering så vi får fler parkeringar. Han ser även över besöksparkeringen samt möjlighet för elstolpar. 
BRF Skarpöhöjden - Projekt