Parkering och förråd

Förråden finns i port 31,39 och 47, förråden är ca 3-4kvm stora. 

För att hyra en parkeringsplats eller förråd kontaktar du HSB.

Det finns några olika varianter av parkeringsplatser:
- P-platser på däck (dvs. utan tak)
- P-platser i garaget, både med eller utan bur
- MC-parkering

 Man får inte förvara brandfarligt material, däck eller brandfarliga vätskor på parkeringsplats eller på garageplatsen. Garageplatser i bur får inte användas som förråd.

Parkeringsplatsen får inte hyras ut i andra hand. Otillåten uthyrning innebär att du omgående förlorar rätten till parkeringsplatsen, uppsägningstiden undantagen.