Parkering / Garage

Föreningen har en gästparkering med 4st platser som finns på innergården vid boulebanan med infart från Hackstavägen.

För parkeringsplats och garageplats kontaktas styrelsen.
Vi har kösystem för parkeringsplats och garage.

 

styrelsen@stadet2.se

 

  • Garage används enbart för fordon, ej som förråd.
  • Parkeringsplats med elstolpe samt garage får inte användas för laddning av elfordon.
  • Tänk även på att ta ut kontakten till motorvärmare ur stolpen och ta med den i bilen när du åker iväg.