Nycklar

Du behöver ha rekvisition av Ordförande för att skaffa en ny nyckel.

Behöver ni ny bricka/tag för portlåset kontaktas styrelsen som ornar en ny till självkostnad om 250 kr.

Om du låser dig ute får du vänligen kontakta en låssmed.