Lägenhetsritningar

Nya ritningar efter originalen med bärande väggar markerade med svart tjock linje.

Vid en begäran om att få ändra i en bärande konstruktion ska bostadsrättshavaren lägga fram underlag bestående av teknisk utredning som är tillräcklig för styrelsens tillståndsprövning. i annat fall har styrelsen rätt att avslå begäran.