Stadgar

Nya stadgar för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm antogs 2018. Dessa stadgar kan hämtas som en pdf-fil här

Till föreningens stadgar tillhandahålles ett komplement med ett urval av paragrafer i bostadsrättslagen (1991:614) och lagen om ekonomiska föreningar (1987:667). Styrelsen ansvarar för att ett aktuellt komplement hålls tillgängligt.