Förskolor

Förskolor inom Tangens område
Det finns en förskola inom vår bostadsrättsförenings område:
– Tangen, Svartviksslingan 89

Förskolor i övriga Minneberg
– Minnemus, Svartviksslingan 88
– Arken, Svartviksslingan 47
– Minnemalen, Svartviksslingan 13, drivs som ett föräldrakooperativ.