Parkering

Det finns två parkeringshus i Minneberg:
- P1, Svartviksslingan 91 (vid panncentralen)
- P2, Svartviksslingan 7