Fritid i Minneberg

I Minneberg finns det möjlighet till många fritidsaktiviteter. På Minnebergs Samfällighets hemsida  kan du läsa mer om bland annat Minnebergs föreningsliv och badplatser.