Hushållsopor, miljöhus och återvinning

Hushållssopor 

Sopnedkast för hushållssopor finns på varje våningsplan. Soporna ska förpackas väl innan de slängs i sopnedkastet. Vätska som rinner ur soppåsen kan förorsaka lukt och ohyra.

Förpackningsmaterial i miljöhuset

Miljöhuset ligger med egen ingång från gatan vid infarten till Minneberg söderifrån. Dörren öppnas med nyckelbricka. Miljöhuset är avsett för torra grövre sopor. Speciella kärl finns för bl.a. wellpapp, plast, glas och metall. Det är inte tillåtet att ställa in stora grovsopor, vitvaror, möbler etc. i miljöhuset. Miljöhuset är till för oss boende som en extra – ganska kostsam – service. Läs mer på anslaget utanför miljöhuset angående vad som får slängas där.

Miljöhuset är öppet kl. 07.00 – 21.00 varje dag. Det är inte tillåtet att lämna skräp utanför dörren.

I miljöhuset vid panncentralen finns det kärl för att återvinna följande typer av förpackningar. Följ instruktionerna på skyltarna,

• Förpackningar av plast
• Förpackningar av papper och kartong inkl. wellpapp
• Förpackningar av metall OBS! Endast förpackningar av metall, inte all slags metallskrot
• Förpackningar av ofärgat glas
• Förpackningar av färgat glas 

För brännbart material kommer det en container en gång i månaden, undantag för juni och juli.

Tidningar, elektronik, batterier och glödlampor i Miljörummen

I miljörummen (tidigare kallade Returpappersrum) på Svartviksslingan 49 och 51 kan man slänga följande:

• Tidningar (OBS! endast tidningar inga andra förpackningar av papper o kartong)
• Mindre elektronik och elektriska apparater
• Batterier
• Glödlampor
• Lysrör

Papper och plastkassar får inte slängas i miljörummet. Ragnsells har av arbetsmiljöskäl sagt nej till detta. Dessa slängs i miljöhuset.

Kompost i komposten

Bredvid miljöhuset finns en kompost. Komposten ska endast användas för trädgårdsavfall såsom växtrester. jord från blomkrukor etc.

 

Återvinning och avfall vi inte hanterar i Minneberg

Det som vi inte hanterar här in Minneberg är det ditt ansvar att se till att det hamnar där det kan tas om hand på rätt sätt. Se nedan förslag på olika alternativ för hantering av avfall och återvinning utanför Minneberg. I miljöhuset och miljörummet får du t.ex. INTE slänga:

• Möbler
• Cyklar, barncyklar, sparkcyklar
• Djurburar
• Bildäck
• Spegelglas, glasrutor, dricksglas
• Porslin
• Barnvagnar
• Pulkor
• Madrasser
• Bilbatterier
• Färgburkar och andra kemiska produkter
• Textilier

Kläder

Närmaste klädinsamling ligger på Margretelundsvägen, till höger om portalen när man åker från Minneberg.

Miljöfarligt avfall

Farligt avfall såsom färgrester, lösningsmedel och andra kemikalier lämnas till någon av stadens miljöstationer eller återvinningscentraler.

På länken ovan kan du också söka från A–Ö om hur över 1000 olika sopor ska sorteras.

Återvinningscentralen i Bromma

Återvinningscentralen i Bromma är den återvinningscentral som ligger närmast för boende i Minneberg. Den ligger vid södra änden av Bromma flygplats. Där kan du lämna ditt byggavfall, kasserade vitvaror, bilbatterier, elavfall, farligt avfall och skrymmande avfall. Utrymmet i miljöhuset är begränsat. Ta därför skrymmande avfall t.ex. sängar till återvinningscentralen.

Se denna länk för mer information om Återvinningscentralen i Bromma.