Sopor och återvinning

Sopnedkast

Sopnedkast för hushållssopor finns på varje våningsplan. Soporna ska förpackas väl innan de slängs i sopnedkastet. Vätska som rinner ur soppåsen kan förorsaka lukt och ohyra.

Miljöhuset

Minnebergs Miljöhus/grovsoprum ligger med ingång från gatan vid infarten till Minneberg söderifrån. Det är tillgängligt alla dagar kl 7:00-21:00. Dörren öppnas med nyckelbricka, Kärl finns för sortering av avfall i följande fraktioner:

  • Plastförpackningar, hårda och mjuka
  • Pappersförpackningar och wellpapp
  • Glasförpackningar, färgat
  • Glasförpackningar, ofärgat
  • Metallförpackningar
  • Brännbart avfall, fint (Föremål som understiger 50 x 50 x 100 cm  och massiva material som understiger 20 x 20 x 50 cm)

Omedelbart bredvid Miljöhuset finns en kompost där trädgårdsavfall, jord, blommor, krukväxter (utan kruka) och liknande kan slängas. Matavfall får inte läggas på komposten. Observera också att det inte är tillåtet att ställa in tex målarfärg, kemikalier, bilbatterier, bildäck, gamla vitvaror, stora möbler och annat skrymmande avfall i Miljöhuset eller Miljörummen.

Miljörum

Använd din hushållsnyckel för tillträde till Miljörummet på Svartviksslingan 51. Där finns kärl för återvinning av 

  • Tidningar
  • Småelektronik
  • Ljuskällor
  • Batterier 

Klädinsamling

Närmaste klädinsamling ligger på Margretelundsvägen, till höger om portalen när man kommer från Minneberg.

Återvinningscentral och mobil miljöstation

Miljöfarligt avfall, gamla vitvaror, skrymmande avfall och icke-brännbara föremål som inte passar in i någon av de fraktioner som beskrivits ovan bör lämnas till en återvinningscentral. Den närmaste är Bromma Återvinningscentral som ligger på Linta Gårdsväg 16.  Mindre mängder miljöfarligt avfall kan också lämnas till en mobil miljöstation. En sådan kommer vissa tider till Tranebergsplan. Ytterligare information hittar du här .