Förtydligande garageplatser

19 juli 2023
Då många frågor dykt upp kring förändringarna gällande garageplatser i Jarlaberg har samfälligheten bett oss om hjälp att skicka ut ett förtydligande gällande detta till våra medlemmar.
 
Samtliga avgifter för en garageplats i Jarlaberg kommer att höjas inför hösten. En avgiftshöjning har inte genomförts på många år och kostnaderna har även ökat för driften samt det löpande underhållet av garagen.
 
Det som även händer är att vissa garageplatser kommer att byggas om till att inneha en laddplats för elbil. 
 
Den som idag har en garageplats som kommer att beröras och byggas om till en laddplats och som INTE önskar en sådan, kommer istället att erbjudas en ersättningsplats i aktuellt garage. Fram tills att en ersättningsplats hittats behöver endast ordinarie avgift betalas (dvs. innehavaren behöver inte betala avgiften för en laddplats). Önskas en ersättningsplats så meddelar nuvarande innehavare detta till HSB.
 
Samfälligheten har tidigare upprättat en intresselista bland samtliga Jarlabergs Brf medlemmar som önskar en laddplats och dessa kommer att kontaktas i turordning när en laddplats finns att erbjuda.
 
Har du frågor eller funderingar kring garageplatserna? Kontakta Jarlabergs samfällighet direkt via deras hemsida: www.jarlabergsf.se 
 
För att underlätta kommunikationen har samfälligheten även startat en Facebook sida:  https://www.facebook.com/jarlabergsf/
 
/Styrelsen