Tak

08 april 2015 AB Tresson har fått i uppdrag av styrelsen i Brf Tullen att utföra hel omläggning av yttertak, byte av all plåt samt nya takfönster m.m. För mer info se bifogad filer.