Motionsdags, senast inne 31 mars

17 mars 2015

Det har blivit hög tid att skriva motioner till stämman 27 maj. Alla medlemmar har rätt att skriva motioner till en stämma och därmed lägga förslag. Senast den 31 mars ska en motion vara inlämnad, för att tas upp till stämman.

  • Det ska framgå att det är just en motion, och inte bara ett allmänt förslag. Skriv ordet "motion" i rubriken, tillsammans med en beskrivning av vad motionen handlar om.
  • Skriv därefter en text som berättar varför du tycker som du gör.
  • Avsluta med en eller flera att-satser som innehåller ditt eller dina förslag till beslut (jag föreslår att stämman beslutar att: ...)
  • Ange ditt namn och lägg motionen i styrelsens brevlåda innanför porten på Diligensvägen 19 eller mejla den till oss på: styrelsen@brftullen.se

 Tveka inte, utan kom med förslag till förbättringar !