Motioner inför Föreningsstämma 2023

22 februari 2023 Skickas in senast fredag 31 mars 2023!

Den 16 maj 2023 är det dags för Föreningsstämma i Brf Tullen där alla medlemmar i föreningen inbjuds att delta. Under stämman ger styrelsen bland annat viktig information som rör föreningen och dig som medlem.

Om du som medlem vill vara med och påverka inom föreningen har du rätt att få ett ärende behandlat på stämman genom att lämna in en motion. Dessa ska skriftligen lämnas in till styrelsen i god tid innan stämman, senast den 31 mars.

I pdf dokumentet nedan hittar du mer information om hur du går tillväga för att lämna in en motion inför stämman.

Bästa hälsningar,

//Styrelsen

Så lämnar du in motioner inför Föreningsstämman: