Start för renovering av tvättstugorna framflyttad

30 juni 2009

Pga för få anbud skjuter styrelsen på renoveringen av tvättstugorna och en ny anbudsförfrågan har skett med slutdatum 10 augusti 2009.