Goda grannar

Vi bor gemensamt och måste därför ta rimlig hänsyn till varandra. Vissa ljud färdas lätt genom väggar och tak och vi har alla olika tider för arbete och fritid.

Klockan 22.00 på vardagskvällen och 23.00 på helgen ska man kunna gå och lägga sig ostörd och man ska inte heller behöva väckas alltför tidigt.

Ska du ha fest hemma kan det vara lämpligt att informera grannarna i porten och även på din gård.

Trapphusen måste alltid vara tillgängliga för ambulanstransport och brandutryckning och för dina grannar och allas trivsel. Därför får inte cyklar, barnvagnar, mopeder, skidor och skrymmande saker förvaras där, då det kan medföra brand eller hinder vid utryckning. Tänk även på att stöld av saker som lämnats obevakade i trapphusen och portar har förekommit.

För att minska risken för inbrott och skadegörelse i föreningen så hjälper vi alla till att hålla uppsikt. Bra sätt att skydda dig själv och föreningen mot brott av olika slag är:

  • Ha alltid ytterdörren låst, även när du är hemma.
  • Tala om för en granne när du reser bort.
  • Använd med fördel en timer på ett par lampor och radion om du är bortrest.

Husdjur

Hundar ska, enligt gällande regler och förordningar, hållas under uppsikt. Inom föreningens område ska hundar alltid vara kopplade. Både hundar och katter måste skötas och passas så att de inte stör eller skrämmer människor och andra djur, eller förorenar trapphus, planteringar och sandlådor. Inga husdjur får tas in i tvättstugor, bastu eller fritidslokal.

Råd till kattägare

Styrelsen får ofta klagomål på katter som förorenar i sandlådor och rabatter, som smiter in i portar och som klättrar på bilar i garaget. Kattägare måste ta ett större ansvar.

  • Tänk på att du har ett strikt ägaransvar för din katt!
  • Vill du vara på den säkra sidan så håll din katt inomhus eller under sådan tillsyn att den inte stör andra personer. Det går för det mesta utmärkt att hålla en katt inomhus och även att vänja en utekatt till detta.
  • Minimera antalet katter till en eller två. Kastrera katten så det inte blir oönskade ungar. En kastrerad katt blir ofta fredlig, hemtam och går inte omkring och skvätter i samma omfattning.
  • Hör med dina grannar om de har något emot att katten går fritt. Märk katten med halsband eller öronmärkning.

Vilka regler gäller?

Lagen om tillsyn över katter och hundar säger bl a att ”hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter”.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan ingripa med stöd av miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. § 36 i förordningen säger att ”husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.”

Råd till dig som är störd av katter

  • Ta kontakt med ägaren och framför önskemål/klagomål om kattens beteende, och begär eventuellt skadestånd för skada som katten åstadkommit.
  • Informera styrelsen skriftligt om problemet och vem som är ansvarig kattägare.
  • I sista hand: ta kontakt med Miljö- och hälsoskyddsenheten.