TV - bredband

Fastigheterna är idag utrustade med digitalt kabel-TV-nät. Detta nät används också för internetanslutningen. Vi har också ett LAN-nät för snabbare internetanslutning.

Basutbud och tilläggsutbud för TV och internet via Telenor

Avtal för TV
Föreningen har avtal med Telenor om leverans av kanalpaket T2-Flex via kabel-TV-nätet. Där ingår ett grundutbud på 15 st kanaler + 8 st individuellt valbara kanaler, som utan kostnad, kan bytas varje månad om man så önskar. De kanaler som kan väljas framgår av det brev som du har fått, eller på Telenors hemsida. Bytet kan göras under ”mina sidor” på hemsidan med de inloggningsuppgifter som står i utskicket som du har fått. Du kan nå dem här alternativt ringa kundtjänst på telefon 020-222 222 vard 8-19 och helg 9-17. Bytet sker inte omedelbart, utan vid nästkommande månadsskifte.

Om du utöver grundutbudet önskar någon extrakanal eller ett extra kanalpaket, så får du själv betala för det. Om du önskar andrakort som speglar förstakortets utbud kostar det 99 Kr/månad. Alla ska utan kostnad, ha eller ha fått en inspelningsbar HD-box och de som har två kort ska också ha en fungerande box för det andra kortet

Om du väljer att inte använda dina digitalboxar, har du ändå tillgång till ett analogt grundutbud på kabel-TV-nätet. Med boxarna inkopplade har man tillgång till hela basutbudet.

Alla lägenhetsinnehavare har fått en digitalbox från Telenor enligt nya avtalet. Om du önskar abonnera på ytterligare kanalpaket eller á la carte-kanaler tar du kontakt med deras kundservice.

Vid flytt kan ni kontakta Telenor för att beställa returembalage för er router och digitalboxen. Nya ägare av lägenheten måste då beställa en ny i sitt namn. Men det lättaste är att ni överlåter bredband och TV tjänster till den nya ägaren. Gå då in på https://telenor.se/support/priser-villkor-och-blanketter/fast-bredband-tv-telefoni/overlatelse2/overlata-tv--eller-bredbands-abonnemang/.
Om du vill överlåta ditt abonnemang eller ta över någon annans abonnemang, behöver ni fylla i en överlåtelseblankett och mejla den till Telenor genom att använda deras mejlformulär. Du kan också skicka den via post till Telenor, FE 110, 106 56 Stockholm. Märk kuvertet med "överlåtelse". Glöm inte att blanketten ska undertecknas av er båda.

Avtal för bredband
Enligt vårt avtal med Telenor ska alla lägenheter anslutas med 100/100 Mb bredband. Det innebär att anslutningen ska klara 50-100 Mb/s dataöverföring. Alla ska ha utan kostnad ha fått en Gateway eller kanske riktigare benämnt, en trådlös Router, för att kunna ansluta datorer, smarta telefoner och surfplattor var som helst i lägenheten.
Anslutningen till bredbandet sker via LAN-uttaget vid ytterdörren. De som tidigare har haft bredbandsanslutning via koaxialnätet ska vid det här laget vara bortkopplade och i stället anslutits till nämnda LAN-nät. Hur man ansluter Gatewayen framgår av den bifogade instruktionen. Om man inte får kontakt med nätet, måste kund-tjänst eller support kontaktas.

I avtalet ingår även IP-telefoni. Om du använder den tjänsten ska du bara betala för de samtal som du ringer. Således ingen fast månadskostnad (abonnemangsavgift).

Du ska heller inte betala någon bredbandskostnad efter 10 februari, då vårt avtal började gälla, oavsett vilket nätverk du då var anslutet till. Du ska heller inte betala några fraktkostnader eller fakturaavgifter på något som du inte själv aktivt har beställt
Kostnaden för avtalet med med Telenor kostar varje lägenhet 156 kronor per månad och belastas på räkningen för månadsavgiften från HSB.

Felanmälan
Brf. Turkosen eller deras representanter har ingen myndighet över kabel-TV-nätet och kan inte genomföra felsökning eller beställningar. Turkosens kabel-TV-nät förvaltas av operatören Telenor AB
All felanmälan och alla frågor ska göras till Telenor.
Länk till operatören: Telenor Kundtjänst 

Felsökning
Innan du ringer kabel-TV-operatören kan det vara på sin plats med lite egenhändig felsökning för att undvika eventuell utryckningskostnad.

TV-mottagningen
Om du inte har någon mottagning alls
Om samtliga kanaler är tomma bör du undersöka om din antennsladd sitter i TV:n och i antennuttaget i väggen och att antennsladden är oskadad. Att "det fungerade igår" är inget hinder för att inte sladden kan ha åkt ut vid städning eller av annan anledning. Nätavbrott sker ibland under åskväder.

Om tilläggsutbudet inte fungerar
Om bara basutbudet fungerar men inte tilläggsutbudet bör du undersöka att du har ett programkort i dekodern och att det är rätt kort. Kontrollera också anslutningarna till TV-boxen.

Om du har störningar på TV-mottagningen
Ständiga bildstörningar, bilder som "fryser" eller delas upp mängder av små rutor bör anmälas till operatören. Är det störningar på samtliga kanaler är det troligare att felet ligger hos dig. Har du radiosändare? Läckande mikrovågsugn? Något som orsakar gnistor t.ex. äldre dammsugare, symaskin eller elvisp. Internet-tjänsten stör inte TV-mottagningen. Om textremsan är fel, uteblir helt eller visar fel språk bör du anmäla det till operatören.

Internetförbindelsen
Om du inte får kontakt med Internet eller om det går ovanligt långsamt.

  1. Fungerar kabel-TV-tjänsten? Finns det bild på någon TV-kanal? Om det inte gör det ska du felanmäla kabel-TV-nätet i första hand.
  2. Starta om din egen utrustning, dator, brandvägg, router etc.
  3. Starta om kabel-TV-modemet genom att dra ut den svarta kraftkabeln bakpå modemet (POWER), vänta ett par sekunder och sätta i den igen. När lampan CABLE lyser stadigt har modemet kontakt igen.
  4. Fortsätter den i flera minuter med att blinka olika kombinationer men aldrig lyser stadigt får den inte kontakt med nätets centrala funktioner. Felanmäl detta. Se vidare modemhandboken.
  5. Undersök ledningen mellan modemet och antennuttaget, och datakabeln mellan modemet och din utrustning.

Om det går långsamt
Gör en bandbreddskontroll på Konsumentverkets webbplats www.bredbandskollen.se. Om du under längre tid inte får utlovad mottagen kapacitet är det dags för en felanmälan.

Avbrott
Det kan tidvis bli nätverksavbrott, särskilt efter åskväder.

Om kundtjänsten
Telenors kundtjänst för Internet-frågor är inte kunniga på alla områden. Har du något annat operativsystem än Windows eller MacOS, såsom t ex Linux, Unix, om du har annan maskinvara än IBM PC eller Macintosh, såsom t ex Playstation eller Sparc, andra webbläsare än Internet Explorer eller andra e-postklienter än Outlook, får du räkna med att kundtjänsten ställer sig frågande. Räkna med att de anser att det är fel på din utrustning och att felsökningsansvaret är ditt.

Bra att ha
Se till att ha modemets MAC-adress och ditt kundnummer redo innan du ringer. Kundnumret finns på ditt kontrakt med operatören och ser ut ungefär som "31234567/01". MAC-adressen står nederst på märkskylten på modemets kortsida och ser ut ungefär som "MAC 12C0FA78DB12" (12 hexadecimala siffror).

Kabel-TV
Kontakta oss på 020–222 222. Det gäller oavsett om du behöver hjälp med bredband, tv, fast- eller mobiltelefoni. Snabbaste svaren hittar du alltid på telenor.se/kundservice.

Våra öppettider i kundservice för privatkunder är:
Vardagar: 08.00 – 19.00
Helger:    09.00 – 17.00

Vill du felanmäla något eller få svar på tekniska frågor?
Då gäller dessa tider:
Vardagar: 08.00 – 21.00 
Helger:    09.00 – 21.00

 

 

Parabolantenner
Man får inte sätta upp egna parabolantenner hur som helst. Förvaltningen måste kontaktas i förväg och sedan godkänna installationen.
Kontakta AFF, tel. 715 13 00.