Utdrag ur lägenhetsförteckning – kontakta HSB direkt

En vanlig fråga som kommer till oss i styrelsen är om vi kan ta fram utdrag ur lägenhetsförteckningen, som ska innehållande följande
  • Bostadsrättsföreningens namn och organisationsnummer ägarens/ägarnas namn och personnummer
  • Lägenhetsnummer
  • Om bostadsrätten är pantsatt och i vilket kreditinstitut
  • Datum för utfärdande
  • Utdraget ur lägenhetsförteckningen ska vara utfärdat av föreningen och får ej vara äldre än 30 dagar

 

Behöver du ett papper på att du är ägare till din lägenhet, kontakta HSB Kund- och medlemsservice på 010-442 11 00 eller maila dem på servicecenter.stockholm@hsb.se