Utemiljön

Turkosen är en förening med underbar växtlighet med träd, buskar och blommor, som vi alla hjälps åt att sköta under våra städ- och planteringsdagar.

Vi har även en förvaltning som hjälper till att klippa träd, gräsytor och buskar. Förvaltningen håller även i renhållningen, där också snöröjning ingår. Med växtligheten i en kombination med utformning på lägenheterna ger det en försmak till skärgården som ligger runt hörnet.

I föreningen kan du spela boule på vår boulebana eller använda våra lekplatser och gungor. Inte långt ifrån varje lägenhet finns också tillgång till gemensamma grillplatser och mysiga uteplatser. Turkosens lummiga utemiljö lockar därför till lek för barn i alla åldrar. Och för att leken ska kunna fortgå, utan för mycket onödig fordonstrafik, så är det uppsatt vägbommar vid sex gårdsinfarter.