Lägenhetsfakta

Läs mer i spalten till vänster under respektive rubrik:

Gällande inglasning av balkonger:
Boende som önskar glasa in balkongen själva får söka bygglov hos Nacka Kommun med tillhörande kostnader.
Kontakta AFF för att skriva på ett avtal om eventuell borttagning vid exempelvis renovering av balkonger. Viktigt är att utförandet görs enligt de redan befintliga inglasningar som finns i föreningen. Annan lösning tillåts inte. Kontakt till entreprenör får Ni av styrelsen eller AFF. Tänk på att det inte är tillåtet att borra, skruva eller fästa skrivar eller krokar i fasaden, pelare eller i betongplattan då detta förstör betongen och armeringsjärnen.

Fakta om lägenheten

Disk- och tvättmaskiner

Ventilation i din lägenhet

Byggregler Brf Turkosen