På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Frågor och svar om HSB Portalen

Hur gör jag?

Så loggar du in på HSB Portalen
Här hittar du en guide som beskriver hur du gör för att logga in på HSB Portalen för första gången. 

Hitta i HSB Portalen 
Här hittar du en guide som beskriver vad du kan göra i HSB Portalen. Vilka tjänster du hittar här beror på vilka tjänster er bostadsrättsförening har förvaltningsavtal med HSB Stockholm om. Köper ni inga förvaltningstjänster men är medlemmar kan ni sköta all styrelseadministration här: till exempel lägga till och ta bort styrelsemedlemmar och registrera epost-adresser så att ni får HSB Stockholms nyhetsbrev som skickas ut till förtroendvalda i HSB bostadsrättsföreningars styrelser. 

Frågor om inloggning

Jag har glömt mitt lösenord
Du kan beställa ett nytt lösenord på Portalens inloggningssida. Ditt nya lösenord skickas till den e-postadress du har registrerad hos HSB Stockholm. Har du ingen e-postadress registrerad skickas lösenordet till din folkbokföringsadress.

Jag har beställt ett nytt lösenord men inte fått det
Vi kan ha fel e-postadress registrerad. Kontakta HSB Kund & Medlemsservice för att få lösenordet hemskickat till din folkbokföringsadress. Din e-postadress kan du uppdatera när du väl loggat in i Portalen.

Frågor från boende/bosparare/medlemmar

Var hittar jag mina hyres-/avgiftsavier?
Under Min bostadsekonomi. Här kan du se OCR-nummer och specifikation.

Mina uppgifter är felaktiga, hur gör jag för att ändra?
Fel namn, adress eller avtalsdatum: kontakta HSB Kund & Medlemsservice
Fel lägenhetsyta: kontakta din styrelse. Vi på HSB Stockholm behöver underlag från dem för att kunna ändra lägenhetsytan.
Felaktiga panter: kontakta din bank. De måste meddela oss att en tidigare pant ska avregistreras.

Jag har skickat in en fråga via HSB Portalen men jag ser den inte under Mina ärenden.
Ditt ärende kan vara avslutat och inte synas i den aktuella vyn. Välj samtliga ärenden och kontrollera också datumintervallet.

Jag har skyddad identitet. Kan jag få tillgång till HSB Portalen ändå? 
Nej, tyvärr inte. Kontakta istället HSB Kund & Medlemsservice för att göra dina ärenden.

Frågor från styrelsen

Vad kostar det för oss som bostadsrättsförening att använda HSB Portalen?
Det kostar ingenting. HSB Portalen ingår i HSB-medlemskapet för bostadsrättsföreningar samt för alla som köper förvaltningstjänster.

Kostar det något att använda funktionen "kreditupplysning" via Portalen?
Nej.

Kan upplåtelser hanteras i HSB Portalen?
Nej.

Var hittar jag mallar och blanketter?
Mallar och blanketter hittar du i vänstermenyn när du loggat in på HSB Portalen.

Kan jag se vem som är firmatecknare i styrelsen?
Ja, i vyn styrelseadministration.

Kan vi lägga till icke-styrelsemedlemmar som användare i HSB Portalen?
Ja, även vicevärdar och externa revisorer kan få tillgång till info i HSB Portalen. Detta gör styrelsen enklast själva via HSB Portalens menyval Styrelseadministration. Dagen efter att ni lagt till en person som användare skickas inloggningsuppgifter ut per post.

Om man är ledamot i flera föreningar, behöver man ha flera inloggningar? 
Nej, du använder alltid samma inloggningsuppgifter.

Hur kan vi kontrollera att mäklaren gör rätt när de registrerar information om en överlåtelse?
Varje överlåtelse kontrolleras av en handläggare på HSB Stockholm. Vi kontrollerar att alla formkrav är uppfyllda innan överlåtelsen skickas för godkännande till föreningen.

Var hittar jag våra ekonomiska rapporter i Webbinfo?
Klicka på Webbinfo under Mina tjänster i Portalen.

Var attesterar jag fakturor?
Klicka på Webbfaktura under Mina tjänster i Portalen. För att du ska få attestbehörighet måste styrelsen fylla i blanketten om attestbehörighet och skicka till HSB Stockholm.

Jag som styrelsemedlem kommer inte åt menyvalet Ärenden i HSB Portalen?
Kontakta HSB Kund & Medlemsservice.

Frågor från mäklaren

Automatiserad hantering av överlåtelser den 31 maj 2016
Under en övergångsperiod från dagens hantering till en helt automatiserad hantering kommer priset för vår manuella hantering avseende utskick av mäklarbilder att höjas från nuvarande 500 kronor till 1500 kronor med start 1 januari 2016.

Varför ska jag som mäklare använda HSB Portalen?
Du får en enklare och snabbare hantering av dokument knutna till en lägenhetsöverlåtelse. Använder du vår överlåtelsetjänst kan styrelsen och du som mäklare följa status på ärendet. Du kan också hämta mäklarbilder och se prisstatistik.

Vad kostar det för mig som mäklare att använda HSB Portalen?
Att ansluta sig är kostnadsfritt, däremot krävs det ett avtal med HSB Stockholm. När du fått ett förmedlingsuppdrag och registrerar en överlåtelse kostar det 307 kr per överlåtelse.

Kan säljaren av en bostadsrätt dra ut en mäklarbild från HSB Portalen?
Nej, privatpersoner som vill sälja sin bostadsrätt behöver kontakta HSB Kund & Medlemsservice för att få en mäklarbild.