Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Från krångel till klarhet

Hög arbetsbelastning och mycket handpåläggning. När brf Täckdiket 4 bytte till HSBs förvaltning hade styrelsen flera år av hårt arbete bakom sig och ett stort behov av heltäckande förvaltarstöd.

Matilda JohanssonBrf Täckdiket 4 i Mölndal är en stor förening med 143 lägenheter. Något som gör föreningen ovanlig är det stora antal hyresgäster som har valt att bo kvar efter ombildningen. Det betyder att styrelsen även är hyresvärdar med allt ansvar det innebär. Föreningen bildades 2007 och det var mycket de nyblivna styrelsemedlemmarna skulle lära sig – allt från de ekonomiska till de tekniska bitarna. De fick även lägga mycket energi på daglig skötsel. – Vi hade fullt sjå med det löpande; att se till att trappstädningen funkade, att vara kontaktpersoner gentemot våra hyresgäster och så förstås det ekonomiska, som vi då fick hjälp med av ett annat företag, säger Matilda Johansson, sekreterare i brf Täckdiket 4.

Fastigheten var vid det laget i behov av en hel del framtida renoveringar som krävde teknisk och ekonomisk planering, men föreningen hade ingen enhetlig strategi för detta. De anlitade flera olika förvaltaraktörer – en för ekonomi, en annan för inre fastighetsskötsel och ytterligare andra för yttre skötsel. Det blev både dyrt och arbetsamt.

På grund av oerfarenhet och i viss mån bristande stöd från den dåvarande ekonomiska förvaltaren kom dessutom viktiga delar som underhållsplan i skymundan, samtidigt som Matilda och hennes styrelsekollegor insåg att det inte fungerade för dem att sköta allt själva.

- Styrelsearbetet blev nästan som ett halvtidsjobb. Vi förstod att vi blev tvungna att hitta en helhetslösning och kontaktade HSB, eftersom de har lokal närvaro i Mölndal och kan erbjuda allt från ekonomiska till tekniska och juridiska tjänster, säger Matilda.

2012 tog HSB över förvaltningen av brf Täckdiket 4. Arbetet började med att gå igenom och säga upp avtal och styra upp en underhållsplan. Därefter har det löpt på. - Det är en stor lättnad att ha HSB till hjälp. Idag har vi en person som vi kan rikta alla frågor till och som också ser helheten. Det stora ansvaret med beslutsfattande och uppföljning har styrelsen fortfarande kvar, men fokus har flyttats från löpande och akuta åtgärder till framtida strategier och förebyggande arbete, säger Matilda Johansson.

Så vände HSB vinden

När HSB tog över förvaltningen av brf Täckdiket 4 var det en hårt belastad förening som aldrig hade fått lära sig fastighetsförvaltning från grunden.

- Styrelsen var kompetent, men hade haft svårt att få ihop arbetet eftersom för många entreprenörer hade varit inblandade och det saknades ett helhetstänk, säger Joel Einemark, förvaltare på HSB.

Den första åtgärden blev att träffa styrelsen och gå igenom de svagheter som Joel såg hos föreningen, ur sitt perspektiv som förvaltare, och vad de skulle göra åt dessa. Allt enligt HSBs riktmärken för att förvalta en bostadsrättsförening. Därefter skrevs ett helhetsavtal med HSB.

- HSB kan hjälpa till vid byte av förvaltare, med uppsägningar och liknande, men brf Täckdiket 4 gjorde detta själva. Sedan började arbetet med att hjälpa styrelsen att styra upp allt från beslutsfattning till budget och underhållsplan, säger Joel Einemark.

Idag är brf Täckdiket 4 en väl fungerande förening med en medveten styrelse.