Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Från krångel till klarhet

Hög arbetsbelastning och mycket handpåläggning. När brf Täckdiket 4 bytte till HSBs förvaltning hade styrelsen flera år av hårt arbete bakom sig och ett stort behov av heltäckande förvaltarstöd.

Matilda JohanssonBrf Täckdiket 4 i Mölndal är en stor förening med 143 lägenheter. Något som gör föreningen ovanlig är det stora antal hyresgäster som har valt att bo kvar efter ombildningen. Det betyder att styrelsen även är hyresvärdar med allt ansvar det innebär. Föreningen bildades 2007 och det var mycket de nyblivna styrelsemedlemmarna skulle lära sig – allt från de ekonomiska till de tekniska bitarna. De fick även lägga mycket energi på daglig skötsel. – Vi hade fullt sjå med det löpande; att se till att trappstädningen funkade, att vara kontaktpersoner gentemot våra hyresgäster och så förstås det ekonomiska, som vi då fick hjälp med av ett annat företag, säger Matilda Johansson, sekreterare i brf Täckdiket 4.

Fastigheten var vid det laget i behov av en hel del framtida renoveringar som krävde teknisk och ekonomisk planering, men föreningen hade ingen enhetlig strategi för detta. De anlitade flera olika förvaltaraktörer – en för ekonomi, en annan för inre fastighetsskötsel och ytterligare andra för yttre skötsel. Det blev både dyrt och arbetsamt.

På grund av oerfarenhet och i viss mån bristande stöd från den dåvarande ekonomiska förvaltaren kom dessutom viktiga delar som underhållsplan i skymundan, samtidigt som Matilda och hennes styrelsekollegor insåg att det inte fungerade för dem att sköta allt själva.

- Styrelsearbetet blev nästan som ett halvtidsjobb. Vi förstod att vi blev tvungna att hitta en helhetslösning och kontaktade HSB, eftersom de har lokal närvaro i Mölndal och kan erbjuda allt från ekonomiska till tekniska och juridiska tjänster, säger Matilda.

2012 tog HSB över förvaltningen av brf Täckdiket 4. Arbetet började med att gå igenom och säga upp avtal och styra upp en underhållsplan. Därefter har det löpt på. - Det är en stor lättnad att ha HSB till hjälp. Idag har vi en person som vi kan rikta alla frågor till och som också ser helheten. Det stora ansvaret med beslutsfattande och uppföljning har styrelsen fortfarande kvar, men fokus har flyttats från löpande och akuta åtgärder till framtida strategier och förebyggande arbete, säger Matilda Johansson.

Så vände HSB vinden

När HSB tog över förvaltningen av brf Täckdiket 4 var det en hårt belastad förening som aldrig hade fått lära sig fastighetsförvaltning från grunden.

- Styrelsen var kompetent, men hade haft svårt att få ihop arbetet eftersom för många entreprenörer hade varit inblandade och det saknades ett helhetstänk, säger Joel Einemark, förvaltare på HSB.

Den första åtgärden blev att träffa styrelsen och gå igenom de svagheter som Joel såg hos föreningen, ur sitt perspektiv som förvaltare, och vad de skulle göra åt dessa. Allt enligt HSBs riktmärken för att förvalta en bostadsrättsförening. Därefter skrevs ett helhetsavtal med HSB.

- HSB kan hjälpa till vid byte av förvaltare, med uppsägningar och liknande, men brf Täckdiket 4 gjorde detta själva. Sedan började arbetet med att hjälpa styrelsen att styra upp allt från beslutsfattning till budget och underhållsplan, säger Joel Einemark.

Idag är brf Täckdiket 4 en väl fungerande förening med en medveten styrelse.