Andrahandsuthyrning

När det gäller andrahandsuthyrningar följer styrelsen Bostadsrättslagen. En grundregel är att den som äger bostaden ska bo i den.

Det finns omständigheter som gör att andrahandsuthyrning godtas. Ansökan om uthyrning i andra hand görs till styrelsen på särskild blankett. Ansökan beviljas för högst sex månader i taget. Därefter kan ytterligare ansökan för sex månader göras. Vid andrahandsuthyrning tar styrelsen, enligt stadgarna, ut en avgift (10 % av ett basbelopp).

Om lägenheten utan styrelsens tillstånd upplåts eller hyrs ut i andrahand, har styrelsen rätt att säga upp bostadsrättsinnehavaren efter tillsägelse (en så kallad rättelseanmodan). När man som bostadsrättsinnehavare inte bor i sin lägenhet permanent, anses nyttjanderätten förverkad.

Även om man hyr ut sin lägenhet är det man själv som har ansvar gentemot föreningen så att avgiften blir betald i tid varje månad. Man är också ansvarig för att hyresgästen inte stör grannarna eller förstör i och omkring lägenheten.