Underhåll, ombyggnation och renoveringar

Föreningens ansvar

Bostadsrättsföreningens styrelse ansvarar för underhållet av de gemensamma utrymmena i fastigheten såsom tvättstugor och trapphus, samt för det yttre underhållet (fasader, yttertak, gårdsytor med mera) och för stomme och övriga bärande delar av byggnaderna. Dessutom ansvarar föreningen för köksfläkten som är en del av ventilationen. Vår ventilation är speciell och avancerad och inga köksfläktar får bytas eller ändras på utan att du har pratat med styrelsen innan.

Ditt ansvar

Du ansvarar själv för lägenhetens inre underhåll. Det innebär att byte av spisar, kylskåp och övrig inredning är ditt ansvar (dock inte köksfläkten, se ovan). Du ansvarar också för golvläggning, tapetsering och invändig målning, det vill säga alla ytskikt, och att sköta om din lägenhet så att inte skador uppstår, stopp i avlopp med mera. Om du vill göra mera omfattande ombyggnationer eller renoveringar ska du kontakta styrelsen.

Åtgärder som kräver tillstånd av styrelsen

  • Ingrepp i bärande konstruktion
  • Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
  • Installation eller ändring av anordning för ventilation
  • Installation eller ändring av eldstad, rökkanal eller annan påverkan på brandskyddet
  • Annan väsentlig förändring av lägenheten.

Du kan om styrelsen nekar tillstånd begära att hyresnämnden prövar frågan. Om Styrelsen får å sin sida inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd om den inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Om du genomfört tillståndspliktiga åtgärder utan styrelsens medgivande kan du behöva återställa lägenheten till det skick den var i innan åtgärden genomfördes. Otillåtna ändringar kan ligga till grund för uppsägning.

Vattenberoende installationer

Om du gör egna installationer, till exempel av diskmaskin, ansvarar du själv för dem samt för de skador som kan uppstå till följd av sådana installationer. Om du byter ut din köksblandare måste det vara en snålspolande och du får själv bekosta eventuella reparationer av den nya. Tänk på att stänga av alla vattenanslutningar till diskmaskinen, tvättmaskinen och övriga vattenberoende saker, till exempel ismaskin, när du inte använder dem. Läs mer i föreningens stadgar, § 31/32.

Markiser

Du får sätta upp markiser på din balkong. Färgval och mönster ska då vara lika som resterande markiser i föreningen, det vill säga grön- och vitrandiga. Markiserna ska installeras fackmannamässigt.

Tänk på dina grannar när du renoverar!

Använd inte borrhammare, slagborr, hammare eller andra störande verktyg eller maskiner efter kl. 19 på vardagar och det ska vara tyst mellan kl. 22 och 07. På helgen ska du dämpa ljudet efter kl.16 och det ska vara tyst mellan kl. 22 och 10.

Sätt gärna upp en lapp i  trapphuset och informera om att du håller på att renovera, med kontaktuppgifter om någon vill få tag på dig under tiden.