Årsmöten

Varje år, vanligen i slutet av april, hålls föreningens ordinarie stämma, dvs. årsmötet. Vid behov kan styrelsen också kalla till extra stämma vid någon annan tidpunkt på året. Du kan också titta på årsmötesprotokoll inklusive bilagor på vicevärdsexpeditionen.

Motioner till årsmötet ska lämnas in senast sista februari.