Området

Bostadsrättsföreningen HSB 80 Stenhällen började byggas 1988 och i oktober 1989 var inflyttningen klar. 

Idag består föreningen av 150 lägenheter varav 4 hyreslägenheter. Av bostadsrättslägenheterna ligger 124 i flerfamiljshus och 22 i radhus.

Stenhällen ligger i stadsdelen Stenhagen, ca 4 km väster om Uppsala centrum.

Bilder