Regler för att få hyra garage- eller parkeringsplats

Det finns 146 hushåll med bostadsrätt och fyra med hyresrätt i föreningen.

Till vårt förfogande för att kunna parkera våra bilar har vi 62 garageplatser och 84 parkeringsplatser. Styrelsen kan inte se att det finns mark för att skapa nya parkeringsplatser.

På senare tid har efterfrågan på garage- och parkeringsplatser ökat hos nyinflyttade och köer har bildats.

Dessutom kan vi konstatera att utvecklingen när det gäller på vilket sätt våra bilar ska drivas i framtiden går mot eldrift. Bostadsrättsföreningar förutsätts medverka i den processen. Vi behöver således inrätta platser med laddningsmöjligheter för helt eldrivna bilar.

Styrelsen har därför sett ett behov att införa nya regler för att få hyra garage- och parkeringsplats.

Administrationen av köer och avtal sköts av HSB Uppsala. Tjänsten sköts digitalt och kösystemet finns i Mitt HSB. Där kan du som medlem logga in. Du kan gå in på Mina sidor/Min profil och registrera din e-postadress för att underlätta kommunikationen om du inte redan har gjort det.

Reglerna

·         Grunden för att hyra en garageplats eller en parkeringsplats är att hushållet äger (enligt bilregistret) eller disponerar (enligt avtal) en bil för privat bruk.

 

·         Om det finns ytterligare bilar i hushållet kan en plats till hyras (gäller inte hyresrätterna). En garageplats och en parkeringsplats eller två parkeringsplatser. Detta är maximala antalet för hushållet.

 

·         Beroende på tillgång av platser finns möjlighet till att hyra en plats under begränsad tid (korttidskontrakt).

 

·         En plats får inte hyras ut i andra hand.

 

·         Vid avflyttning, överlåtelse (försäljning) eller upplåtelse i andra hand (andrahandsuthyrning) ska platsen återlämnas. Om hushållet inte längre äger eller disponerar en bil för privat bruk ska platsen likaledes återlämnas.

 

Dessa regler gäller från och med den 1 december 2021.

Frågor ställs till vicevärden vicevard@stenhallen.se eller 076-640 32 88.