Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Bra juridik är att tänka efter – före

Bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB Uppsala och bostadsrättsföreningar som har förvaltningsavtal med HSB Uppsala, har tillgång till juridisk rådgivning via HSB.
Juridisk medlemsrådgivning

Det kan handla om förebyggande juridisk rådgivning, konflikter mellan grannar, uppsägningar, olovlig ombyggnad, avtal med hantverkare och mycket annat som ska hanteras i vardagen.

HSBs jurister har en unik erfarenhet kring utmaningarna i en bostadsrättsförening eller flerfamiljsfastighet. Juristhjälpen är ett bra stöd om en besvärlig situation skulle uppstå.

Rabatterat arvode 

HSB bostadsrättsföreningar och bostadsrättsföreningar som har förvaltningsavtal med HSB betalar ett rabatterat arvode när de väljer att anlita juristerna på HSB. Se gällande prislista under rubriken Juridiska tjänster - anlita oss jurister på HSB nedan.

Juridiska tjänster - anlita oss jurister på HSB

Vi jurister på HSB bistår med vägledning och rådgivning och förklarar dina rättigheter och skyldigheter i egenskap av representant i en bostadsrättsförenings styrelse eller företrädare för ett fastighetsbolag. Inom ramen för gällande rätt skapar vi därför lösningar för våra klienters specifika behov. Det innebär att vi utför en mängd olika specifika uppdrag, exempelvis att upprätta och förhandla ett avtal, agera ombud vid en domstolsförhandling, bistå vid stämmor eller genom att finnas tillgängliga som ett juridiskt bollplank.

Urval av rättsområden:

 • Överlåtelse och medlemskap
 • Andrahandsupplåtelse
 • Entreprenadrätt
 • Avtalsrätt och kontraktsskrivning
 • Fastighetsrätt
 • Hyresrätt bostad och lokal
 • Störningar, vanvård med mera
 • Förändring, underhåll och reparation av hus och lägenhet
 • Styrelse och Stämma
 • Fordringsrätt 
 • Obetalda avgifter och hyra
 • Fastighetsägaransvar

Gällande prislista

Normal timtaxa:
2750 kronor per timme exklusive moms

Rabatterat arvode till HSB-medlemmar:

2350 – 2550 kronor per timme exklusive moms beroende på ärendets komplexitet och bemanning.

Kontakta oss

Om vi kommer överens om att öppna ett ärende sker debitering enligt gällande prislista.

Enskilda medlemmar i HSB hänvisas till vår medlemsrådgivning på 0771 - 472 472.

Information om behandling av personuppgifter

När du skickar in ett ärende kommer vi behandla dina personuppgifter för att kontakta dig inom ramen för det aktuella ärendet. Läs mer om hur HSB Riksförbund hanterar personuppgifter här: Information om hantering av personuppgifter

Läs också: HSB Riksförbunds allmänna villkor för juridiska tjänster