Nyhetsblad Vi på Rud 410

05 november 2021 Ökad vattenförbrukning Vi har noterat att tappvattenförbrukningen har ökat på senare tid. Undersökningar har gjorts i allmänna utrymmen och under tvåvåningshusen.
Vi misstänker att det kan vara WC stolar som står och rinner.
Därför behöver vi hjälp med att kontrollera detta i lägenheterna.
Kontrollera att vattnet i WC stolens vattenlås står stilla. Rinner det eller
rör sig. Var vänlig anmäl det till till HSB felanmälan. 054-19 84 10. Reparationer av vattentillförseln till WC står föreningen för, enligt beslut
på senaste stämman. Således ingen direkt kostnad för den boende.
 
Inställt julkaffe
Vanligtvis brukar föreningen bjuda på julkaffe med underhållning därtill. På grund av pandemin är årets julkaffe inställt.
 
Parkeringsplatser
1 bilplats ingår till varje lägenhet. Många hushåll har fler bilar,
och får problem med uppställning till bilen. Eftersom det är många som inte har bil och deras plats står tom. Har ni behov av flera bilplatser. Fråga en granne som inte har bil om ni kan låna platsen