Nyhetsblad Vi på Rud 412

11 februari 2022

Brf Rud stämma 2022
Som ni känner till, har vi haft våra senaste stämmor utan fysisk närvaro. Målsättningen är att vi skall kunna ha en stämma där medlemmarna är välkomna under 2022. Besked om detta lämnas av regeringen i slutet av denna månad. Sen gäller det att kunna få hyra en lokal av lämplig storlek.

Eftersom ingen bättring skett, kommer detta med igen
Vid våra sopstationer får det endast deponeras matavfall och brännbara hushållssopor. Inget material får ställas utanför sopkärlen.
Vid återvinningsstationen ovanför Pekås norra parkering kan man deponera glas, tidningar, wellpapp, plast och metallförpackningar.
Vid kommunens återvinningstationer kan man i princip deponera allt.

Modernisering av fläktar i höghusen
Fläktarna i höghusen är i behov av en ordentlig renovering.
På Fadderortsgatan 8 är det redan utfört efter ett haveri 2021.
Vi har tagit in offerter från tre företag. Kostnaden för hela projektet beräknas till mellan 1 till 1,5 miljon kronor.

HEMSIDA. www.hsb.se/varmland/rud