Nyhetsblad Vi på Rud 411

09 december 2021

Motorvärmaruttag
Nu när vintern har kommit och folk börjat använda uttagen för motorvärmare. Vi har noterat att många användare inte tar in sladden. Det är absolut förbjudet att ha sladdar liggande på marken.

Sopstationer
Vid våra sopstationer får det endast deponeras matavfall och brännbara hushållssopor. Inget material får ställas utanför sopkärlen.
Vid återvinningsstationen ovanför Pekås norra parkering kan man deponera glas, tidningar, wellpapp, plast och metallförpackningar.
Vid kommunens återvinningstationer kan man i princip deponera allt.

Avgiften (hyran)
Avgiften för bostäder kommer från den 1 januari 2022 att höjas med 1,5 %. Anledningen är höjda driftkostnader.

Elavtal
Nu när elpriserna har stigit vill vi meddela att det inte påverkar föreningen, eftersom vi har fastprisavtal fram till 2025.

Vårt kontors öppet tider under helgerna
Kontoret på Horsensgatan 2 har stängt från den 28/12, och öppnar igen efter helgerna den 11/1.
Vid akuta ärenden ring HSB Värmland 054-19 84 10.
HSB brf Rud önskar alla boende en God Jul och Gott Nytt år.

HEMSIDA. www.hsb.se/varmland/rud