Pressmeddelanden

Växtväggar blir levande grönt konstverk i HSBs hyllning till Uppsalaprofilen Normann Bröndbo

På HSB brf Normanns fasad i Uppsala skapas en världsunik muralmålning med växter. Det levande konstverket är en hyllning till Uppsalaprofilen Normann Bröndbo. Väggmålningen, som är unikt i sitt slag, har fått namnet Reclaim Everything och är skapat av konstnären Charlie Granberg i samarbete med HSB Living Lab och Butong.

Sveriges första organiska flödesbatteri i pilotskala installeras i HSB Living Lab

Under 2024 installerar Rivus Batteries och Bengt Dahlgren Sveriges första organiska flödesbatteri i pilotskala på HSB Living Lab i Göteborg. Den nya batteritekniken baseras på organiska molekyler i stället för kritiska metaller och kan bli en betydande innovation inom området energilagring, som både är billigare och mer hållbar än dagens lösningar.

Värdefull energi spolas rakt ut i avloppet - forskningsprojekt tar steg mot hållbar omställning

För varje spolning i dusch, handfat och toalett, försvinner värdefull energi rakt ut i avloppet. Vattnet vi spolar ut har värmts upp med dyrbar energi som vi idag inte tar tillvara. Analyser i forskningsarenan HSB Living Lab visar att vi skulle kunna spara 3 000 kronor per lägenhet varje år om vi återvinner värme från avloppsvattnet.

Låt outnyttjade källarutrymmen bli grogrund för grönsaker och minskad ensamhet

Svenskarnas odlingsintresse blomstrar, och gemensamma odlingar blir ett allt vanligare inslag i våra städer. Hydroponi är metoden som möjliggör jordlös odling i vatten – inomhus, året om. I forskningsarenan HSB Living Lab har man visat att hydroponisk odling ger både ekonomiska och klimatmässiga fördelar – och minskar ensamheten.

När elavbrottet är ett faktum - forskarens tips för en fungerande vardag i tider av energibrist

I framtiden kan kortare elavbrott bli allt vanligare. I det levande labbet HSB Living Lab i Göteborg har man sedan flera år undersökt hur man skapar en fungerade vardag i tider med varierande energitillgång. Här tipsar forskaren Helena Strömberg om hur vi kan leva ett gott vardagsliv även när elen försvinner.

Nytt projekt ska skapa kontaktytor mellan grannar

Generationsöverskridande umgänge, samverkan grannar emellan och utökat socialt nätverk. Det är målsättningen när HSB Living Lab tillsammans med HSB Skåne och Generation Marianne startar ett nytt projekt kring gemenskap och social hållbarhet i Lund.

White Arkitekter ny partner i HSB Living Lab

HSB Living Lab välkomnar White Arkitekter som ny samarbetspartner. Tillsammans ska de utforska arkitektoniska lösningar på dagens och framtidens utmaningar för det hållbara boendet. ”Det är genom samarbeten med tankeledande samhällsaktörer som vi kan driva forskningen framåt”, säger Emma Sarin, projektchef på HSB Living Lab.

Grönskande väggkonst på HSB Living Lab

HSB Living Lab har i ett nytt projekt tillsammans med den innovativa betongtillverkare Butong och konstnären Charlie Granberg kombinerat gröna fasader-teknik med konstnärlig utsmyckning. Nu är det första gröna konstverket monterat på HSB Living Lab. 

Innovativa gröna fasader testas i HSB Living Lab

Greenworks och Peab undersöker, tillsammans med HSB Living Lab, innovativa lösningar för gröna fasader. I ett nytt forskningsprojekt testas en ny sorts fasadpanel som är färdigpreparerad med växtfröer för en enklare och mer kostnadseffektiv montering än traditionella växtprydda fasader.

Framtidens fastighetstekniker utbildas i HSB Living Lab

Fastigheter blir allt mer energieffektiva, resurssnåla och smarta. Samtidigt blir de också mer komplexa. Nu startar HSB utbildningen Från fastighetsskötare till fastighetstekniker i HSB Living Lab för att möta ökade kompetenskrav.

Biophilia – kan grönska och växtlighet öka välbefinnandet i hemmet?

Kan grönska och växtlighet inomhus bidra till ökat välmående? Det ska projektet Biophilia undersöka med hjälp av de boende i forskningsarenan HSB Living Lab i Göteborg. Förhoppningen är att resultatet ska leda till ökat välbefinnande och miljömässiga vinster – och förändra synen på hur vi utformar vårt boende i framtiden.

Kostnadseffektivt att använda solceller som fasadmaterial

En studie från HSB Living Lab visar att solceller som används som fasadmaterial kan vara en lika kostnadseffektiv lösning som traditionella fasadmaterial. Samtidigt som det på sikt kan ha en positiv klimatpåverkan.

Nu byggs uppkopplade bikupor över hela landet – Jordbruksverket tilldelar BeeLab över en halv miljon kronor

Jordbruksverket har tilldelat BeeLab 600 000 kronor i finansiering för att utvidga nätverket av uppkopplade bikupor i hela Sverige. BeeLab är ett initiativ från Tietoevry och HSB Living Lab som hittills placerat uppkopplade bikupor i sju städer.

Trivsamma miljörum och flexibla plusytor – lärdomar från HSB Living Lab blir verklighet i nya bostäder i Öjersjö

I HSBs forskningsarena HSB Living Lab utvecklas och testas lösningar för framtidens hållbara boende. Just nu implementeras flera av innovationerna från det levande labbet i bostadsprojekt runt om i landet. I HSB brf Ramselyckan i Öjersjö har testen i labbet resulterat i både en ny typ av trivsamma miljörum, och ett flexibelt gemensamt utrymme för allt från hemarbete till träning och filmkvällar.

Digital spegel ska bryta äldres isolering och förenkla vardagen

Det digitala utanförskapet bland äldre har ökat under pandemin. Därför utvecklar nu HSB Living Lab, Linnéuniversitetet (LNU) och TietoEVRY en digital spegel som ska bidra till att bryta äldres isolering och underlätta vardagen. Syftet är att ta fram en färdig produkt som kan användas inom exempelvis hemtjänsten och erbjuda enkla digitala lösningar lämpade för äldre personer.

PostNord och HSB Göteborg i samarbete med paketboxar

Under april placeras paketboxar från PostNord ut runt om i Göteborg. HSB Göteborg är en av de första aktörerna som i ett samarbete möjliggör placeringar i bostadsområden runt om i staden. De första paketboxarna placerades vid hyresfastigheten HSB Living Lab i Göteborg.

Uppkopplad bikupa vid HSB Living Lab

HSB Living Lab och TietoEVRY skapar ett nätverk av uppkopplade bikupor

För att bidra till forskning och bevarande av biologisk mångfald startade HSB Living Lab och TietoEVRY ett projekt med uppkopplade bikupor. Nu utvidgas projektet genom att ansluta totalt fyra bikupor till ett nätverk, något som ska ge en ännu bättre förståelse för binas levnadsmiljö.

HSB Living Lab inleder samarbete med Leanheat by Danfoss

HSB Living Lab och Leanheat by Danfoss inleder samarbete för bättre boendemiljöer

HSB Living Lab och Leanheat by Danfoss har inlett ett samarbete för att skapa bättre boendemiljöer i fastigheter. Projektet ska ge nya insikter om hur energioptimering och boendemiljö samverkar, genom att koppla ihop fastighetens prestanda och inomhusförhållanden med de boendes levnadsmiljö.

Här testas framtidens digitala nycklar

HSB har legat i framkant vad gäller innovation och utveckling av det goda boendet sedan 1923. Under vintern har ett nytt grepp kring digitala nycklar för flerbostadshus testats. Med en smart app kan både fastighetspersonal och boende enkelt och säkert hantera åtkomst till lägenheter, entrédörrar, postboxar, hänglås och gemensamma utrymmen i fastigheten.

Unik lösning för återanvändning av badrumsvatten testas i HSB Living Lab

Sedan hösten 2018 testas en unik infrastruktur för lokal återvinning av gråvatten från badrum i HSB Living Lab, där syftet är att skapa ett lokalt cirkulärt system för vattenåtervinning i fastigheter.

Bostadsminister Per Bolund besökte HSB Living Lab

Den 27 september 2019 besökte Per Bolund Göteborg för att titta närmare på ett antal bostadsprojekt med hållbarhet och innovation i fokus. Bland annat besökte bostadsministern forskningshuset HSB Living Lab.

Uppkopplad bikupa flyttar in i HSB Living Lab

Bin minskar drastiskt i antal över hela världen, något som kan få svåra konsekvenser då de spelar en viktig roll i att pollinera grödor och vidmakthålla den biologiska mångfalden. För att bidra till forskning och fortlevnad har en uppkopplad bikupa med sensorer installeras vid HSB Living Lab.