På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela
  • mainimage

Boendet i HSB Living Lab

I juni 2016 stod HSB Living Lab färdigt på campus Johanneberg, Chalmers i Göteborg. I huset finns studentbostäder, bostäder för HSBs medlemmar och bosparare samt gästforskarlägenheter.

Lägenheterna
I HSB Living Lab finns det sammanlagt 29 lägenheter.

På plan två och fyra finns 23 lägenheter tillgängliga för uthyrning. Dessa lägenheter är på nästan 47 kubik, ett nytt sätt att se på boendeyta. Måtten på varje lägenhet är 3,6 x 3,6 x 3,6 m, och där ryms bland annat sovloft och egen toalett. Lägenheterna ligger i boendekluster om sex lägenheter där man delar på gemensamhetsytor med kök, vardagsrum, badrum och balkong. Alla boende har tillgång till samverkansplanet i bottenvåningen. Där finns bland annat tvättlounge ("Tvättstudion") och uppehållsrum med pingisbord och Swap cube.

På plan tre finns fem större lägenheter. Tre stycken på 83 kvadratmeter och två stycken på 30-40 kvadratmeter.  

Vad är HSB Living Lab?
HSB Living Lab är ett världsunikt levande lab och bostadshus mitt på Chalmers campus Johanneberg i Göteborg. Samtidigt som det är ett hem för många människor under en lång tid så är hela huset förberett för forskning om framtidens hållbara boende. Det finns andra levande lab runt om i världen, men inget där så många människor kommer att ha sina permanenta hem under så lång tid. I HSB Living Lab är det forskningen som flyttar hem till de boende. Och inte tvärtom.

Huset är byggt i moduler och kommer att finnas på plats under tio år. Därefter ska huset monteras ned och flyttas.

- - - - -

Stay here

HSB Living Lab is situated at Chalmers Campus Johanneberg, in Göteborg Sweden. When an appartement is availiable for rent, you find it and can apply at hsb.se 

What is HSB Living Lab?
HSB Living Lab is a living lab, the only one of its kind in the world. It’s a residential building for 30-40 students, guest researchers and doctoral students at the heart of Chalmers Campus Johanneberg. While providing a home for many people for a long time, the entire building is prepared for research into the sustainable living of the future. There are other living labs around the world, but none where so many people will be living permanently for such a long time. At HSB Living Lab, research are moving in with the residents and not the other way round. The building is constructed in modules and will be in place for a decade before being dismantled and moved.

What awaits residents of HSB Living Lab?
Can you picture yourself living among measuring equipment, washing with your mates in the foyer and seeing elite researchers from all over the world wandering round the building? If so, HSB Living Lab’s student accommodation is for you. There’s no denying it – this will be a special place to live. But if you want to live in a unique, dynamic environment where you’ll be able to make contact with students, researchers and the business community while also living with modern facilities – well, this is the home for you. The things you do and the research and tests carried out will give us invaluable input to help develop the accommodation of the future.

Who'll be able to live att HSB Living Lab?
If you are a student, guest researcher or doctoral student at Chalmers or Göteborgs Universitet, or a member of HSB you are welcom to apply for staying at HSB Living Lab.

Would you be interested in living at HSB Living Lab?
When an appartement is availiable for rent, you find it and can apply at hsb.se.