Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ny lagstiftning skapar behov av uppdaterade stadgar i bostadsrättsföreningar

02 februari 2023 Den 1 januari 2023 trädde lagändringar i kraft i bostadsrättslagen och årsredovisningslagen, vilket gör att bostadsrättsföreningens stadgar behöver uppdateras.
Ordförandeklubba framför hand med penna och textdokument

En bostadsrättsförenings stadgar är ett levande dokument som med jämna mellanrum behöver uppdateras, exempelvis på grund av lagändringar, rättspraxis eller myndighetsbeslut.

Under de senaste åren har det även skett andra lagändringar som också utgör skäl för att se över bostadsrättsföreningens stadgar. Lagens regler gäller oavsett vad som anges i bostadsrättsföreningens stadgar. Om bostadsrättsföreningens stadgar är föråldrade och inte uppdaterade i enlighet med gällande lag så innebär det att stadgarna blir missvisande och svåra att använda.

En av nyheterna är att de situationer då en bostadsrättshavare behöver tillstånd från föreningen vid ingrepp i lägenheten har utökats. Det har även införts en ny förverkandegrund (det vill säga en situation då bostadsrättshavaren kan bli uppsagd från sin nyttjanderätt till lägenheten) och även det bör framgå av stadgarna.

Ta kontakt med HSB-föreningen

Bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB rekommenderas i första hand att ta kontakt med sin HSB-förening inför arbetet med att uppdatera bostadsrättsföreningens stadgar. Detta då ett godkännande av stadgarna alltid krävs från HSB-föreningen och det är därför angeläget med en tidig kontakt inför arbetet med stadgeuppdateringen.

Hjälp av HSB Riksförbunds jurister

Känns det arbetskrävande att uppdatera era stadgar? Vid behov av hjälp är ni även välkomna att ta kontakt med HSB Riksförbunds jurister som har expertkunskap om den nya lagstiftningen. Vi hjälper er gärna att uppdatera er bostadsrättsförenings stadgar, oavsett om ni är medlemmar i HSB eller inte. Välkommen att kontakta juristerna på HSB Riksförbund

Läs mer om HSB Riksförbunds erbjudande:

Behöver du juridisk rådgivning?

Fastighetsägare och enskilda HSB-medlemmar är varmt välkomna att kontakta HSBs jurister som har stor erfarenhet i frågor som rör boendet.