Garageföreskrifter

Eftersom föreningen endast har 51 parkeringsplatser i garaget tar det ca 2 år innan man får en plats i garaget. Garagehyran är 500kr/mån.

Anmälan och uppsägning av garageplats

 • Anmäl önskan om garageplats skriftligt till styrelsen via e-mail, styrelsen@billegarden.se, eller lägg en daterad lapp i expeditionens brevinkast i S:t Månsgatan 15.
 • Anmälningsdatum utgör underlag för placeringen i garagekön.
 • Vid uppsägning gäller 1 månads uppsägningstid.

Styrelsen tillhandahåller ett särskilt hyresavtal för garage via mail som ska bekräftas tillbaka . Villkoren gällande garaget anges nedan. 

Riktlinjer för garaget

 1. Garageplatsen uthyres i befintligt skick
 2. Endast en garageplats per lägenhet
 3. Garaget får endast användas för funktionsduglig personbil som är beskattad och registrerad på hyresgästen (alt. dokumenterad tjänstebil)
 4. Tecknad och vidmakthållen erforderlig försäkring för nämnt fordon skall gälla
 5. Garageplatsen är avsedd för uppställning av en personbil
 6. Garageplatsen får inte användas för någon förvaring utöver däck
 7. Garageplatsen får inte hyras ut i andra hand och får endast lånas ut vid enstaka tillfällen
 8. Garageplatsen tillhör inte lägenheten utan uthyrningen upphör vid avflyttning från föreningen och låsbrickan återlämnas 
 9. Vid andrahandsuthyrning av lägenheten går ev. p-plats till garagekön, men du ställs först i kön när du återvänder om du så vill
 10. P-plats följer medlem vid flytt inom föreningen
 11. Upphör bilägandet skall parkeringsplatsen återgå till garagekön (senast efter tre månader) Ämnar medlemmen skaffa ny bil i närtid erbjuds personen att placeras först i kön!
 12. Tackar man nej till erbjuden plats så stryks man från kön
 13. Garaget är ett garage, inte en lokal för annan verksamhet än att just parkera bilar 

Nyckelbricka
Dörrar och hissar till garaget samt garageporten öppnas med nyckelbricka som erhålles när du får parkeringsplats. Denna ska återlämnas till styrelsen då avtalet upphör.

Garageporten
För att undvika stöld och skadegörelse är det viktigt att, vid in- och utfart, ha garageporten under uppsikt tills den är stängd. Om porten inte fungerar tillfredställande ska det anmälas snarast till styrelsens kontakpesoner för felanmälan. Nattetid bevakas garaget av Örestads Bevakning.

Brandskydd

Brandskydd ska iakttas.