Stadgar

Bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter beskrivs i § 36 i stadgarna.

Åtgärder i lägenheten som kräver styrelsens tillstånd beskrivs i § 41.

Nuvarande stadgar är registrerade 2019-08-16. (Ändring av kallelsetid enl Bostadsrättslagen och möjlighet att skicka meddelande elektroniskt jämfört med tidigare stadgar)