Bostadsrätter och Bostadsrättsföreningar

Regler avseende bostadsrätter och bostadsrättsföreningar regleras i bostadsrättslagen.

Allmänt

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens fastighet upplåta lägenheter med bostadsrätt. En bostadsrättsförening skall vara registrerad. För registrering av en bostadsrättsförening fordras att föreningen har minst tre medlemmar. Dessutom ska föreningen ha antagit stadgar samt utsett styrelse och minst en revisor.

En bostadsrätt är en evig nyttjanderätt till en lägenhet.
Det är inte bostadsrättsinnehavaren som äger lägenheten utan bostadsrättsföreningen. Bostadsrättinnehavaren ansvarar för lägenhetens inre underhåll. Bostadsrätten representerar ett förmögenhetsvärde och kan pantsättas för att finansiera ett köp eller utnyttjas som säkerhet för lån till andra ändamål. En bostadsrättsinnehavare har ett starkare besittningsskydd än en hyresgäst – han kan sägas upp endast vid allvarliga kontraktsbrott. Lägenheten säljs då, men överskottet tillkommer bostadsrättsinnehavaren.

Högsta beslutande organ är föreningsstämman. Varje medlem har en röst om inte annat anges i stadgarna. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en röst.

Årsavgifterna (hyrorna) bestäms av styrelsen, men detta måste ske i enlighet med grunder som är bestämda i stadgarna. Insatserna i föreningen är ofta den fördelningsgrund som används vid fastställande av årsavgiften.