Historik

Historik om Brf Billegården

Billegårdens hus uppfördes 1985-1986 med ABV som entreprenör och Lundquist & Rendahl som arkitekter.

Namnet Billegården kommer från tiden då Lund var danskt och den mäktiga släkten Bille hade en gård i kvarteret. Torben Bille var ärkebiskop i Lund på 1500-talet och brodern Claus Bille var riksråd. Claus dotter Beata gifte sig med riksrådet Otto Brahe och födde bl. a. sonen Tycho Brahe. Gamla Lund-Nytt publicerade en intressant artikel av Conny Johansson Hervén. Den handlar om utgrävningar som gjorts i kvarteret Billegården: ”På spaning efter ärkebiskop Bille - Arkeologisk utgrävning i kvarteret Billegården”.

Byggnaderna runt Brf Billegården, särskilt gathusen, är värdefulla både ur kulturhistorisk- och stadsbildssynpunkt. De flesta husen är byggda under senare delen av 1800-talet eller i början av 1900-talet.

Vid planeringen av Brf Billegården var man hela tiden noga med att man skulle bevara de värdefulla husen utmed gatorna. Trots att man byggde så mycket som 102 lägenheter i kvarteret behövde man bara riva tre äldre fastigheter, främst garage- och verkstadslokaler. Brf Billegårdens fastighet längs S:t Månsgatan är byggd som ett långt sammanhängande hus, men för att det nya huset skulle passa in bland de vackra gamla gathusen använde man puts och tegel med olika färg för olika delar av huset. Från gatan ser alltså fastigheten ut att bestå av ett flertal mindre gathus och byggnader.